Farby

29. července 2009 v 15:22 |  Obrázky
Šedá
je barva (či spíše celá skupina barev) na pomezí bílé a černé. Vzniká smícháním těchto barev v libovolném poměru. Při aditivním míchání barev vzniká šedá při použití stejného množství všech základních barev, tzn. všechny barvy (k; k; k) jsou šedé (o různé světlosti k). Při subtraktivním míchání barevném modelu CMY platí totéž, ovšem v prakticky používaném barevném modelu CMYK se místo toho používá čistě černá barva ve zvolené intenzitě (0; 0; 0; k).


Významy:
 • Šedá je symbolem všednosti a obyčejnosti.
 • Šedý život je výraz pro nezajímavý, průměrný život.
 • Šedá barva označuje něco mezi zlem (černou barvou) a dobrem (bílou barvou).
 • Šedá zóna je výraz pro pomezí mezi zákonným a nezákonným.
 • Šedou barvu měly uniformy vojáků Konfederace v americké občanské válce (vojáci Unie nosili modré).
 • Lidské vlasy ve stáří šediví, takže šedá barva může být chápána jako symbol stáří či vyzrálosti.
 • Bývá spojována s rozumem a přemýšlením, (šedá kůra mozková)
 • V barevném značení odporů znamená šedá barva číslici 8

Barva dřeva "HNĚDÁ"

28. května 2009 v 17:39
Jako hnědá barva se označují některé tmavší odstíny oranžové. Nicméně ne každý tmavý odstín oranžové musí být označen jako hnědá a ne každá "světle hnědá" musí být oranžová - do značné míry závisí toto označení na kombinaci jasu a sytosti daného odstínu.
Významy:
 • V barevném značení odporů znamená hnědá barva číslici 1 nebo toleranci ±1%
 • Hnědá symbolizovala nacismus v Německu. Některé nacistické oddíly (např. SA) měly hnědé uniformy.
 • Hnědá je typická barva pro lejno.
 • Hnědá je barva podzimu, země a bývá spojována s pocity bezpečí, jistoty a dopřává nám ochranu a klid.Stres a neklid z nás spadnou a konečně se můžeme cítit jistě.V praxi bychom měli používat jen svělé hnědé tóny jako je většinou barva dřeva. Tmavé tóny způsobují negativní myšlenky a blokují pozitivní pocity.

Čistá BÍLÁ

28. května 2009 v 17:19
Bílá je barva, kterou oko vnímá v případě, že z daného směru přichází světlo všech barev. (Jejím nejtmavším odstínem je černá, která vzniká tím, že do oka nedopadá žádné světlo.) Dojmu bílé barvy lze dosáhnout také smícháním (tzv. aditivním mícháním) základních barev spektra (červená, zelená, modrá), neboť právě na tyto barvy je lidské oko citlivé.
Významy:
 • Jako bílí jsou označování členové bílé rasy, tzn. lidé světlé barvy pleti. Viz bílá rasa.
 • Obecně je bílá symbolem čistoty, neposkvrněnosti.
 • Bílá barva je jak v západní kultuře, tak např. v Japonsku tradiční barvou svatebních šatů nevěsty.
 • V čínské a indické tradici je bílá barva smuteční, symbolizuje smrt a je barvou duchů.
 • Bílá vlajka symbolizuje kapitulaci či příměří, tzn. signalizuje mírové úmysly, obvykle v období války.
 • Blikající bílé světlo na železničním přejezdu znamená volno.
 • Jako bílý šum se označuje signál či zvuk, který obsahuje směs signálů všech frekvencí (obdobně jako bílé světlo obsahuje směs světla všech barev).
 • Bílý je označení jednoho z hráčů (podle barvy jeho hracích kamenů) v mnoha deskových hrách, např. šachu či go. Soupeřovy kameny jsou nejčastěji černé či červené.
 • V barevném značení odporů znamená bílá barva číslici 9

Magická barva "FIALOVÁ"

28. května 2009 v 16:49
Fialová je barva odpovídající nejvyšším frekvencím elektromagnetického vlnění, které lidské oko dokáže vnímat. Z hlediska skládání barev je to pak kterákoli z barev mezi červenou a modrou. Fialová barva patří mezi základní barvy barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 400 nm. Světlo s ještě vyšší frekvencí již lidský zrak nedokáže vnímat, jedná se o tzv. ultrafialové záření (UV).
Významy:
 • Neklid
 • Znepokojení
 • Tajemno
 • V západních církvích je fialová liturgickou barvou pro advent a postní dobu.
 • Podle módních tvůrců barevné variace fialové vyjadřují citlivost, představivost a vznešenost.
 • V barevném značení odporů znamená fialová barva číslici 7 nebo toleranci ±0.1%
 • Mají ji rádi snílkové. U někoho však vyvolává depresi (sklíčenost, smutek).
 • Jedná se o směs dvou protikladů divoké červené a klidné modré.
 • Chování lidí kteří mají tuto barvu v oblibě je často nestálé.
 • Dle poměrně rozšířeného názoru řady psychologů je obliba fialové známkou emoční nedospělosti až infantilnosti.
 • Obliba oblečení a módních doplňků ve fialové barvě značí neuspokojenost nositele.

ORANŽOVÁ,barva energie

27. května 2009 v 18:59
Oranžová je barva, která se v barevném spektru nachází mezi červenou a žlutou, na vlnových délkách v rozsahu přibližně 585-620 nm. Při subtraktivním míchání barev se oranžová vyrábí smícháním žluté s červenou, či přesněji řečeno fialovou.
Významy:
 • Oranžová barva se někdy používá jako varování či zvýraznění podobně jako žlutá.
 • Oranžová je národní barvou Nizozemska, neboť tamější vládnoucí dynastie má své počátky v nasavsko-oranžském rodu.
 • Nizozemská národní mužstva (nejznámější je to fotbalové) používají oranžové dresy a jsou přezdívánaOranje - holandsky "oranžová".
 • V Severním Irsku se oranžovou barvou označují protestanté (viz Oranžský řád).
 • Oranžová barva byla v roce 2004 symbolem tzv. oranžové revoluce na Ukrajině.
 • V Indii oranžová barva označuje hinduismus.
 • Oranžovou barvu používají jako svůj symbol židovští osadníci v Pásmu Gazy.
 • V barevném značení odporů znamená oranžová barva číslici 3

ZELENÁ je tráva,fotbal to je hra!

27. května 2009 v 18:19
Zelená je jedna ze základních barev barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 520 až 570 nm. Zelenou lze při subtraktivním míchání barev získat jako kombinaci žluté a modré barvy. Zelená barva patří mezi základní barvy při aditivním míchání (viz RGB), jejím doplňkem je fialová. (Někteří umělci uznávají tradiční teorii barev, podle které je doplňkem zelené barvy
Významy:
 • Zelená barva je symbolem přírody, neboť většina rostlin má zelenou barvu, což je způsobeno přítomností chlorofylu. Ten silně absorbuje elektromagnetické záření v oblastech odpovídajících modré a červené barvě, což způsobuje, že odražené světlo se jeví zelené.
 • Pro spojitost s přírodou symbolizuje zelená barva ekologická hnutí, např. Greenpeace (zelený mír), jako Zeleníse označují různé strany s ekologickým programem, nebo přímo členové Strany zelených.
 • V politice označení jako zelený postoj nebo zelená politika znamenají zohlednění určitých ekologických nebo trvale udržitelných principů.
 • Lidské oko je nejcitlivější právě na zelenou barvu, což je výsledek evoluce, neboť na Zemi je, díky chlorofylu v rostlinách, právě zelená barva nejvíce rozšířená. Zrakový systém člověka a některých vyšších savců (zejména těch živících se rostlinnou stravou) má oproti jiným živočichům třetí typ zrakových čípků, citlivých právě na zelenou barvu.
 • Některé jihoamerické indiánské kmeny mají ve své řeči desítky (uvádí se až 200) výrazů pro pojmenování zelené.
 • Zelená je tradiční barva islámu, pravděpodobně pro svou spojitost s přírodou.
 • Z toho důvodu je vlajka Libye čistě zelená (je to v současnosti jediná čistě jednobarevná státní vlajka).
 • Zelená barva všeobecně označuje volno, bezpečí.
 • Používá se na semaforech jako signál volno.
 • V automobilových závodech (např. Formule 1) značí zelená vlajka konec nebezpečí, znovuspuštění závodu.
 • Na českých silnicích označuje zelená dopravní značka dálniční spojení.
 • Kvůli schopnosti kamufláže je zelená tradiční barvou vojenských uniforem.
 • Malý zelený mužíček je stereotyp mimozemšťana (humanoidní vzhled, zelená kůže, anténky).
 • Zelená barva je asociována se závistí, např. ve rčení zezelenat závistí.
 • Někdo nezkušený bývá označován za zelenáče (greenhorn v angličtině), což vzniklo pravděpodobně jako přirovnání k zelené barvě nezralého ovoce.
 • V barevném značení odporů znamená zelená barva číslici 5 nebo toleranci ±0.5%
 • Označení zelená se používá pro tradiční peprmintový likér

MODRÁ jako nebe

25. května 2009 v 21:30
Modrá je jedna ze základních barev barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 470 nm. Modrá barva patří mezi základní barvy při aditivním míchání (viz RGB), jejím doplňkem je žlutá.
Významy:
 • Denní obloha má modrou barvu, to je způsobeno Rayleighovým rozptylem světla na molekulách vody. Stejně tak i tlustá vrstva vody má modrou barvu, protože voda pohlcuje červené světlo (s vlnovou délkou kolem 750 nm). (Oproti tomu je těžká voda bezbarvá, neboť absorbuje záření vyšších vlnových délek.)
 • Modrá barva se používá na mnoho uniforem, takže jejich nositelům se pak přezdívá např. "modrá armáda" (pro železničáře) apod.
 • Modré límečky je v angličtině označení dělníků - proti bílým límečkům úředníků
 • Modrá barva obecně označuje muže či chlapce, oproti růžové, která označuje ženy a dívky.
 • Termín "člověk s modrou krví" označuje člověka z aristokracie. Důvodem je, že skrz neopálenou kůži jsou lépe vidět modře zbarvené žíly.
 • V Microsoft Windows se jako "modrá smrt" označuje havárie operačního systému, při které se chybové hlášení zobrazí přes celou modře zbarvenou obrazovku (viz BSOD).
 • Modrá stuha je ocenění udělované lodi, která dosáhne nejrychlejšího času při přeplutí Atlantiku.
 • Na lékařských diagramech se modrou barvou označuje neokysličená krev, resp. žíly, které ji vedou.
 • Modrou barvu používá jako svůj symbol ODS (jejím logem je modrý pták).
 • Jako "modrokabátníci" (pro barvu uniforem) byli v americké občanské válce označováni vojáci Unie.
 • Světle modrá barva (azzurro) je národní barva Itálie, k vidění např. na reprezentačních dresech jejích sportovců.
 • "Velká modrá" či "Modrá dáma" je slangové označení firmy IBM.
 • "Malá modrá" je slangové označení firmy Microsoft.
 • Ve Stopařově průvodci po Galaxii se několikrát vyskytuje postava "Húlúvú" popisovaná jako "superinteligentní odstín modré barvy".
 • V barevném značení odporů znamená modrá barva číslici 6 nebo toleranci ± 0,25 %
 • Od pojmenování modré barvy v angličtině (blue) je odvozen název hudebního stylu blues.

ČERVENÁ je barva lásky

25. května 2009 v 21:10
Červená je barva odpovídající nejnižším frekvencím, které oko dokáže vnímat. Červená barva patří mezi základní barvy barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 700 nm. Světlo s ještě nižší frekvencí již lidský zrak nedokáže vnímat, jedná se o tzv. infračervené záření. Červená barva patří mezi základní barvy při aditivním míchání (viz RGB), jejím doplňkem je tyrkysová.
Významy:
 • Lidská krev (a mnohých zvířat) má červenou barvu, což je způsobeno přítomností hemoglobinu. S tímto faktem zřejmě souvisí další symbolika:
 • Červená barva symbolizuje hněv, např. ve rčení vidět rudě.
 • Planeta Mars má načervenalou barvu (kvůli přítomnosti oxidů železa), pro kterou byl asociován s bohem války, Martem.
 • V křesťanství je červená barva symbolem prolité krve mučedníků, proto se používá jako liturgická barva při jejich památkách.
 • Historicky, zvláště v tradici antického Říma je červená či purpurová barva chápána jako barva královská či slavnostní. Odtud též liturgické užití červené barvy při velkých svátcích, které nejsou oslavami mučedníků (např. Květná neděle, Velký pátek, Seslání Ducha svatého).
 • Červená barva je výrazná, chápe se jako varování či jiná důležitá zpráva.
 • Červená barva na semaforu (i na jiných místech) znamená stůj.
 • V pražském metru označuje červená barva trasu C, vedoucí přibližně ve směru sever-jihovýchod, s konečnými stanicemi Letňany-Háje.
 • Červená barva symbolizuje lásku či erotiku (červená knihovna, červené lucerny).
 • Červená barva symbolizuje socialisty či (hlavně) komunisty.
 • V čínské tradici je červená barvou štěstí.
 • Červenou barvou je v účetnictví vyznačen dluh, ztráta (výraz v červených číslech znamená ve ztrátě).
 • V barevném značení odporů znamená červená barva číslici 2 nebo toleranci ±2%
 • Červená barva symbolizuje také ocenění nebo uznání: vysokoškolský diplom studentů, kteří prospěli s vyznamenáním, má červené desky (červený diplom).

Zářivá ŽLUTÁ

9. května 2009 v 20:57
Žlutá je jednou ze základních barev barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce mezi 565 nm a 590 nm. Žlutá barva patří mezi základní barvy při subtraktivním míchání používaném při barevném tisku (viz CMYK), jejím doplňkem je modrá. (Někteří umělci uznávají tradiční teorii barev, podle které je doplňkem žluté barvy nachová.)
Význam:
 • Žlutá je velice výrazná barva, maximum slunečního záření je právě v oblasti žluté barvy, lidské oko je na žlutou barvu velice citlivé. Z toho důvodu se žlutá používá pro upoutání pozornosti, jako varování a podobně:
  • Žlutá je (též v přírodě) barvou signální. Nejvyššího účinku dosahuje v kontrastu s černou.
  • Na semaforu znamená žlutá barva "pozor", signalizuje brzkou změnu signálu.
  • Ve sportu žlutá barva slouží pro varování (žlutá karta), při automobilových závodech signalizuje žlutá vlajka výstrahu, auta se nesmí předjíždět.
  • Vysoce viditelné žluté barvy jsou používány pro silniční konstrukční zařízení, žlutým majáčkem jsou označena vozidla, která by mohla ohrozit okolní provoz.
  • V Kanadě a USA jsou školní autobusy natřeny na žluto z důvodu viditelnosti a bezpečnosti.
 • Žlutá v umění často zastupuje zlatou a jako taková je symbolem věčnosti.
 • Jako "žlutá rasa" se označují asiaté.
  • V USA ve 20. století byli imigranti z Číny a jiných východoasijských zemí hanlivě nazývání "Žlutá hrozba".
 • V tradičním západním umění je žlutá barvou bohatství, otcovství, ale též závisti, Jidáše, Židů a synagogy.
 • Žlutá barva byl symbol čínských císařů a čínské monarchie. Byla to také barva Nové Strany v Čínské republice.
 • Tužky mají žlutou barvu kvůli své spojitosti s Čínou, kde se nachází nejlepší grafit. Pouze tužky s čínským grafitem se barvily na žluto.
 • V některých zemích jsou běžně žlutá taxi. Počátek této praxe nalezneme v New Yorku, kde Harry N. Allen natřel své taxi na žluto, když zjistil, že žlutá je na dálku nejlépe viditelnou barvou.
 • Žlutá je mezi mezinárodními politickými organizacemi barva liberálů.
 • Žlutého papíru užívají Zlaté stránky - součást telefonního seznamu, který je tříděn podle kategorií.
 • Dočasné vodorovné dopravní značky jsou provedeny žlutou barvou (na rozdíl od trvalých, které jsou bílé.
 • V barevném značení odporů znamená žlutá barva číslici 4

ČERNÁ jako tma

9. května 2009 v 20:20
Černá je "barva", kterou oko vnímá v případě, že z daného směru nepřichází žádné světlo. Tento nedostatek světla může být dán jak neexistencí žádného zdroje, tak tím, že příslušný materiál pohlcuje světlo všech barev, namísto aby některé barvy odrážel. Černý pigment může být také tvořen směsí několika pigmentů, z nichž každý pohlcuje některé barvy, čímž v souhrnu pohlcuje tak velkou část viditelného spektra, že se dá označit za černý. Tyto dva pohledy vedou k definicím aditivního a subtraktivního míchání barev. Černou barvu je možno chápat jako nejtmavší odstín bílé.
Významy:
 • Jako černí (černoši) se označují lidé černé rasy - viz černá rasa.
 • Černá barva je v západní tradici barvou s negativním významem, to má pravděpodobně původ ve vnímání noci jako nebezpečné.
 • Původně se černé šaty nosily při pohřbu proto, aby duch zemřelého černě oděnou osobu "přehlédl" a nevzal si ji s sebou. Později se tak stala pohřební barvou a všeobecně barvou smutku.
 • Jako "černý den" se označuje několik smutných či tragických událostí, mimo jiné několik burzovních krachů.
 • Černý humor jsou vtipy, které jsou založeny na smrti a vraždách.
 • Černá komedie je komediální žánr využívajících morbidních či tragických témat.
 • Černá listina (blacklist) je seznam nežádoucích osob či jiných entit.
 • Černý trh je označení pro nelegální obchod.
 • Černá označuje neznámo:
 • Černá skříňka označuje mechanismus s neznámou vnitřní funkčností (známý pouze podle vnějších projevů chování).
 • Černá díra je astronomický objekt, ze kterého neuniká (téměř) žádné záření.
 • V automobilových závodech je černá vlajka příkazem řidiči, aby zajel do boxů.
 • V barevném značení odporů znamená černá barva číslici 0
 • V účetnictví se černou barvou označuje zisk, výraz v černých číslech označuje kladný hospodářský výsledek.
 • Černá je také barva metalu.

RŮŽOVÁ není mrtvá barva!

9. května 2009 v 19:43
Růžová je přírodní barva, která vzniká smícháním červené a bílé barvy. Svůj název získala podle květin - růží. Nenajdeme ji ve spektru světelného paprsku, protože nemá připsanou vlnovou délku
Významy:
 • Růžová barva je symbolem dívek, ženskosti, něžnosti a romantiky.
 • Růžové růže a srdce jsou symboly romantické lásky.
 • Jemná kůže a kůže novorozeňat je růžová.
Růžová je také barva mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce. Rozvoj nebo podporu těchto vlastností u člověka podporuje vhodně vybraný kámen, např. rodochrozit malinový pro zralejší ženy nebo růženín pro dívky v terapii drahými kameny. Růžová může též symbolizovat rozpouštění protikladů bílé a červené v symbolice barev. Celý článek | Přidat komentář


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 DaNUsQaA TvÉ SB KtEréÉ Tě MoOcInQyY LoWuJeE DaNUsQaA TvÉ SB KtEréÉ Tě MoOcInQyY LoWuJeE | Web | 31. července 2009 v 9:53 | Reagovat

čauky..jak se máš?...obííhám  :-)

2 Mishulk@ SB které tě má rádo a které tě šíleně lowje !!!!!!! Mishulk@ SB které tě má rádo a které tě šíleně lowje !!!!!!! | Web | 31. července 2009 v 11:23 | Reagovat

tak sem se netrefila xD jak se máš? co děláš, promiň že sem tak dlouho neobíhala ale mi sme se koupali a stanovali a ejště možná pojedem tak páá beruško xD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama